Malin Drevstam - sexolog och leg. psykoterapeut

Parterapi - sexuella problem - paketerbjudande!


___________________________________________

För att undvika känslan av att inte veta vad man ger sig in i har jag en strukturerad modell på terapiupplägg i form av ett paketerbjudande som mina klienter upplevt överskådlig och därför varit villiga att prova. Paketerbjudandet innebär totalt 6 samtal under några månaders tid. Varje session är 90 minuter lång - dvs en dubbelsession.

I stort ser upplägget ut så här:

Session 1 – Presentation av situationen/ problemet. Jag kompletterar med frågor för att kunna göra en så noga kartläggning av ert problem.

Session 2 – Återkoppling av eventuella frågor som väckts i er eller mig sedan förra gången. Jag berättar lite om hur man kan förstå dynamiken i relationer och vad som bidrar till en bättre balans för att båda ska känna sig respekterade och bekräftade i sexlivet. Ni får med ett formulär för att kartlägga er anknytningsstil att fylla i och returnera till mig innan nästa gång.

Session 3 - Vi går igenom era anknytningsstilar och hur dessa kan påverka det sexuella problemet och andra områden i relationen. Detta för att ni ska vara medvetna om vilka utmaningar ni har med er från erfarenheter av relationer tidigare i livet och hur de påverkar er relation i nuet. En persons anknytningsstil är stabil så länge den inte är medvetandegjord. Först då går det att skapa förändring. Det är därför värdefullt även på ett individuellt plan att förstå sin anknytningsstil.

Session 4 – Vi följer upp förra samtalet och resonerar kring hur man kan förhålla sig till just era omständigheter och förutsättningar. Här kan det bli aktuellt med mycket konkreta förslag. Jag är lyhörd för hur ni vill ha det.

Session 5 – Vi går igenom de förändringar ni testat sedan förra gången och utvärderar resultatet. Antingen har det fungerat väl eller så tittar vi på fler alternativa förslag till förändring.

Ett längre uppehåll

Session 6 – Uppföljande samtal och återkoppling till hur ni upplevt perioden under och efter de första fem sessionerna. Har det blivit en bestående förändring? Resonemang kring hur ni kan tänka framöver.

Utöver dessa samtal vill ibland mina klienter ha varsitt enskilt samtal. Detta är valfritt men ibland nödvändigt då man kan behöva lufta saker som man inte har velat eller vill dela med sin partner och som kan ha betydelse för det aktuella problemet i sexlivet. Dessa debiteras utanför paketerbjudandet.

Paketpris för detta upplägg är 12.000 kr (inklusive moms).

___________________________________________

Jag är sexolog. Jag arbetar som sexolog. Jag har utbildning inom sexologi. Mitt fokus är att vara sexolog. Många vänder sig till mig i egenskap av sexolog. 

För att se ljusningen i horisonent behöver man en kompassriktning att gå efter. I parterapi kartlägger vi var ni står och tar ut en kompasskurs i riktning mot en förbättrad relation.