Malin Drevstam - sexolog och leg. psykoterapeut

Tips

 

Artiklar och forskning:

 • En bra artikel om betydelsen av trygg anknytning hittar du här.  

Litteraturtips:

 • "Den mörka hemligheten" av Dan Josefsson, Egil Linge, Natur och Kultur. 2011.

 • "Hemligheten. Från ögonkast till varaktig relation" av Dan Josefsson, Egil Linge, Natur och Kultur. 2008.

 • "Vi är våra relationer" av Tor Wenneberg. Natur och Kultur. 2010.
 • "Orgasmboken" av Katerina Janouch. Pocket. 2007.
 • "Vill ha dig. Att hålla lusten levande i långa förhållanden" av Ester Perel, Natur och Kultur. 2007.

Länkar:

TED-talks som inspirerar:

 • Ester Perel om sexuell lust i långvariga relationer. Klicka här.
 • Ester Perel om otrohet. Klicka här.
 • Emily Nagosky berättar om hur vår lust kan förstås och utvecklas. Klicka här.
 • Helen Fisher om varför vi älskar och varför vi är otrogna. Klicka här.
 • Amy Cuddy om betydelsen av vårt kroppsspråk. Klicka här.
 • Brene Brown om betydelsen av sårbarhet. klicka här.
 • Brene Brown om betydelsen av skam. Klicka här.
 • Guy Winch om betydelsen av känslomässig hygien. Klicka här.
 • Tim Urban om prokrastinering (uppskjutande) Klicka här.

Andra upplysande videoklipp:

 • Russ Harris förklarar evolutionens utveckling av våra skyddsstrategier. Se klippet här.
 • Russ Harris förklarar utveckling av den mänskliga hjärnan. Se här.
 • Oh My God - Yes! En hemsida med kvinnor som delar med sig av hur de gör när de njuter på mycket informativ nivå. Klicka här.

Övriga länkar:

 • RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik

 • RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

 

 

 

 

 

 

Det finns mycket intressant som du kan läsa på egen hand för att lättare hitta ord för att beskriva din egen situation, dina upplevelser och känslor.