Malin Drevstam - sexolog och leg. psykoterapeut

Relationskunskap - vad innebär det?

Genom att lära sig mer om dynamikens betydelse, behovet av balans inom sig och mellan sig kan det bli lättare att ha både en vilsam och utvecklande relation.

En bra, överskådlig artikelserie i Svenska Dagbladet tar upp nödvändigheten av att både vara självständig och engagerad i relationen för att undvika att maktkamper om t. ex. närhet och sex uppstår och skapar låsningar. Läs artiklarna här: maktkamp i relationer - SVD

Vad gör man om relationen fungerar bra men man vill lära sig mer för att kunna förhindra att onödig missförstånd uppstår?

Ett förslag är att ni kommer på en eller ett par konsultationer för att ta reda på vilka just era utmaningar kan komma att bestå i. Genom att kartlägga anknytningsmönster och komplettera med ytterligare frågor går det att hitta verktyg och förhållningssätt som ni kan använda om ni hamnar i situationer där ni missförstår varandra eller någon har blivit sårad eller känner sig otrygg i relationen.

Genom att boka en parkonsultation kan ni hitta en gemensam grund för att förstå er relation och få kunskap och information som ni båda kan referera till i er kommunikation.

Parkonsultation, bas                       90 min            2300 kr (grundläggande info om                                                                                                         anknytningens betydelse                                                                                                       för relationer)

Parkonsultation, mellan          2 x 90 min            4500 kr (vi tittar specifikt på just                                                                                                         era anknytningsmönster,                                                                                                       test ingår)                                        

 

Det krävs kunskap och engagemang att hålla en relation i balans. Genom att boka en relationskonsultation kan ni förebygga missförstånd och öka er förståelse för varandra.