Malin Drevstam - sexolog och leg. psykoterapeut

Handledning

Det senaste året har jag utvidgat min verksamhet och ger handledning i sexologiska frågor bl a till ungdomsmottagningar. Detta sker både på regelbunden bas och som enstaka konsultationer.

 

Läs mer på min nya hemsida: www.malindrevstam.se

Hör av er om ni är intresserade av handledning så återkommer jag med förslag på upplägg. Ni kan även få referenser om ni vill ha.

Extern handledning kan vara ett värdefullt sätt att byta perspektiv eller vidga vyerna.