Malin Drevstam - sexolog och leg. psykoterapeut

Individualterapi för sexuella problem

Kanske tillhör du den klientgrupp jag träffar som vill komma i enskild terapi för att hantera ett sexuellt problem eller förstå sina tankar och beteenden bättre. Att välja att komma själv kan bero på att du inte har en partner och oroar dig för hur det du upplever som ett sexuellt problem kan komma att upplevas om du skulle träffa någon att bli intim med. Det kan också bero på att du har en partner som uttryckligen inte vill gå i terapi eller kanske att du vill få klart för dig själv vad som bekymrar dig innan du blandar in en partner. Oavsett vilket är du välkommen att komma för samtal hos mig.

Vanliga problem jag möter är:

- att känna sig obekräftad i sexuella situationer

- att ha svårt att slappna av och njuta

- att uppleva att man fastnat i en roll sexuellt som man har svårt att ta sig ur, exempelvis att alltid vara den som är aktiv eller har initiativet eller tvärtom

- att spänna sig och kanske till och med ha ont vid sex

- att inte ha kontroll över sin utlösning; en del har för tidig utlösning, andra har fördröjd utlösning och ytterligare har svårt att få utlösning alls.

- att inte kunna få orgasm; en del har aldrig haft en orgasm och andra kan inte längre få orgasm

- att något har hänt som påverkat den sexuella situationen, en händelse, en kommentar, en ny tanke eller ett beteende som man tycker stör 

- erektionsproblem 

- lustproblematik - ingen eller ojämn lust hos partners eller en längtan efter ett mer frekvent sexliv

samt helt individuella problem beroende på frivilliga eller ofrivilliga erfarenheter tidigare i livet såsom övergrepp, sexuellt experimenterande, otrohet och annat som gör sig påminda i nuet.

Jag är sexolog. Jag arbetar som sexolog. Jag har utbildning inom sexologi. Mitt fokus är att vara sexolog. Många vänder sig till mig i egenskap av sexolog.

anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,anknytningsstil,anknytning, anknytningmönster,

 

 

Att äntligen få sätta ord på sina funderingar och sin oro brukar mina klienter uppleva som mycket lättande och skönt. Att det dessutom sker med någon som är väl insatt i sexualitetens irrgångar gör att det känns tryggare.